Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 3

Dalej metoda współpracy domu i szkoły musi być pomyślana w ten sposób, aby dobroczynny jej wpływ mógł roztaczać jak najszersze kręgi. Ostatecznym jej celem musi być naturalnie młodzież, ale do niej trafić można często, nawet skuteczniej, i okólną drogą poprzez czynniki, które na jej wychowanie wpływ wywierają. Stąd wniosek, że organizacja współpracy domu i szkoły mieć winna na względzie poza samą młodzieżą i rodzinę z jej troskami i błędami wychowawczymi, i szkołę z jej potrzebami i nie domaganiami pedagogicznymi, i czynniki pozaszkolne, i atmosferę otoczenia dziecka, i wszelkie inne ośrodki, które w danym wypadku jakąkolwiek wydatniejszą rolę odegrać mogą.

Wszędzie współpraca ta musi dotrzeć, wszędzie czujnym okiem wejrzeć, zło, gdzie się da, wypleniać, wnosić pozytywne, dodatnie wartości, czyniąc wszystko z uczuciem tego głębokiego solidaryzmu, jaki łączyć winien zawsze współwychowawców młodego pokolenia.

Tylko z tak pojętej idei współpracy i umiejętnego wcielania jej w życie oczekiwać można prawdziwie dodatnich dla młodzieży rezultatów. Stąd wniosek, że należy szukać dla niej takich form, które by wszystkim tym warunkom odpowiedzieć mogły.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 27, 2018 |