Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 9

Oddając pracę swej organizacji, rodzice nie będą, jak dotychczas, biernym, mało pożytecznym widzem życia szkolnego, ale siłą żywą, czynnikiem współtwórczym i do pewnego stopnia współodpowiedzialnym za to, co młodzieży szkolnej dotyczy. Koło Rodzicielskie, zwłaszcza oparte o swą centralę, słusznie może być poczytane przez szkołę za wyraz opinii publicznej. Że tak jest, że nie stanowi ono wyłącznie głosu rodziców w znaczeniu indywidualnym, dowodem, że we władzach Kół pracują bardzo często osoby, których dzieci już dawno szkołę opuściły.

Z tą stroną działalności Rodzicielskiego Koła Szkolnego wiążą się korzyści inne. Oto działalność ta jest wyrazem realizacji haseł szczytnego demokratyzmu, gdyż uznanie Koła przez szkołę, jako reprezentacji opinii publicznej, i zastosowanie się w miarę możności do jego dezyderatów daje wcieleniu haseł tych kształt społecznie zdrowy i realny.

Koło Rodzicielskie, istniejące przy szkole, jest następnie dlatego najodpowiedniejszym terenem współpracy rodziny i szkoły, że ma do działania – a jeżeli dotąd nie ma, to z łatwością mieć może – tytuł i ramy prawne, które z jednej strony nie pozwalają mu wykraczać poza granicę statutowych kompetencji, z drugiej – zabezpieczają tych, którzy danej sprawie swą pracę oddali, od niesłusznych ograniczeń.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 27, 2018 |