Latest

Ogólny front wychowawczy cz. 3

Przeciwstawienie się takim przejawom zła — naturalnie w granicach norm praworządności i dobrego obyczaju — nastawianie życia na właściwe tory w dziedzinie wychowania młodych pokoleń, jest nie tylko przyrodzonym prawem

Ogólny front wychowawczy cz. 2

Mamy wreszcie wpływy pozakrajowe, które, — jak dodatnie przenikanie kultury zachodniej, lub destrukcyjne prądy, płynące ze wschodu, także to czy inne piętno na młodej i wrażliwej zostawiają duszy. W tym

Ogólny front wychowawczy cz. 1

Wszelako rodzina i szkoła, choć i u siebie prowadzą należycie pracę wychowawczą i znalazły wspólny język porozumienia oraz koordynacji poczynań, nie stanowią jeszcze o całokształcie wpływów wychowawczych. Poza niemi mamy

Środki zaradcze cz. 3

A z tej wspólności zadań wychowawczych rodziny i szkoły, z tej ich pewnego rodzaju współodpowiedzialności za rezultaty wychowania, wynikają znów pewne konsekwencje. Boć jeżeli ta rodzina i ta szkoła, już

Środki zaradcze cz. 2

Pogląd ten szczególnie uzasadniony jest w Polsce, w której od wieków rodzina otoczona była kultem niezwykłym, kult ten zaś musiał wzróść jeszcze więcej wobec faktu, iż w długich latach niewoli

Środki zaradcze cz. 1

Te oto fakty, groźne dla zdrowia moralnego młodych pokoleń, niezależnie od przejawów instynktownej samoobrony, dającej się wyczuwać wśród samej młodzieży, zniewalają społeczeństwa współczesne do podjęcia środków zaradczych w walce ze

Współczesny kryzys wychowawczy cz. 2

Mamy ciężkie warunki ekonomiczne kraju, zmuszające często oboje rodziców do szukania pracy zarobkowej poza domem z oczywistą krzywdą moralną dla dzieci, pozostawionych bez należytego kierunku. Mamy idące równolegle z obniżeniem

Współczesny kryzys wychowawczy cz. 1

Każdy, kto cokolwiek głębiej zastanawia się nad przejawami otaczającego nas życia, musi dojść do niezbitego przekonania, że żyjemy w dobie ciężkiego kryzysu wychowawczego. Głębsze analizowanie jego przyczyn przekraczałoby ramy niniejszej