Latest

Współpraca indywidualna, czy zbiorowa? Cz. 1

Przez współpracę indywidualną rozumiemy kontakt szkoły z rodzicami danego dziecka i w sprawie danego dziecka z pominięciem zainteresowania rodziców sprawami zbiorowości szkolnej, czyli społeczną stroną życia szkolnego. Indywidualny kontakt rodziców

Wychowawcze zadania szkoły cz. 4

A szkoła i w osobach licznych, szczytnie pojmujących swą misję wychowawców, i w osobie naczelnych polskich władz oświatowych, to, siłą wytworzonych warunków wkładane na nią, zadanie przyjęła i z dobrowolnie

Wychowawcze zadania szkoły cz. 3

Na wyrobienie tego pojęcia złożyło się bardzo wiele przyczyn, tych samych, które, żądając od szkoły spełnienia obowiązku wychowawczego, skłoniły ją również wkrótce do wejścia w bliższy kontakt wychowawczy z rodzicami,

Wychowawcze zadania szkoły cz. 2

Jeżeli szkoła spełniała możliwie zadanie nauczania, więcej od niej nie oczekiwano. Obowiązki wychowawcze zamknęły się wyłącznie w obrębie rodziny. Przez piętnastolecie od 1905 roku do uzyskania przez Polskę niepodległości, w

Wychowawcze zadania szkoły cz. 1

Ustosunkowanie się rodziców i szkoły zależne jest przede wszystkim od tego, jaki cel zakłada sobie szkoła. Dlatego pierwszą nastręczającą się tu kwestią będzie zagadnienie: czy szkoła ma być uczelnią tylko,